Πρεσβυωπία

Ο όρος πρεσβυωπία αναφέρεται σε μία κατάσταση κατά την οποία ο φακός του ματιού έχει χάσει την ελαστικότητά του, επομένως ο πρεσβύωπας δεν μπορεί να εστιάσει σε κοντινά αντικείμενα. Ο φακός του ματιού έχει την ιδιότητα να αλλάζει σχήμα και ισχύ, ώστε να εστιάζουν κοντινά αντικείμενα (κάτι παρόμοιο με το ζουμ που κάνει ένας φωτογραφικός φακός).

Με την πάροδο του χρόνου ο φακός του ματιού χάνει σταδιακά την ικανότητά του να αλλάζει σχήμα και κατά την 5η δεκαετία της ζωής αυτό γίνεται τόσο ενοχλητικό που χρειάζεται διαθλαστική βοήθεια προκειμένου να γίνει η εστίαση κοντινών αντικειμένων.

Η διόρθωση της πρεσβυωπίας γίνεται με τη χρήση γυαλιών οράσεως και φακών επαφής. Μάλιστα, η χρήση πολυεστιακών γυαλιών οράσεως ή φακών επαφής μας βοηθάει να έχουμε καλή όραση σε όλες τις αποστάσεις (μακριά, μεσαία-Η/Υ, κοντά).