Μυωπία

Η μυωπία είναι μία διαθλαστική ανωμαλία κατά την οποία ακτίνες που προέρχονται από ένα μακρινό αντικείμενο δεν εστιάζουν πάνω στον αμφιβληστροειδή (είναι το φιλμ του ματιού) αλλά μπροστά από αυτόν. Έτσι, τα μακρινά αντικείμενα φαίνονται θολά και ο μύωπας δυσκολεύεται να δει μακριά. Αντιθέτως, αντικείμενα σε κοντινή απόσταση (το πόσο κοντά εξαρτάται από τον βαθμό της μυωπίας) εστιάζουν καλύτερα.

Αυτό μπορεί να οφείλεται είτε σε μεγαλύτερη ισχύ του διαθλαστικού συστήματος του ματιού (διαθλαστική μυωπία), είτε σε μεγαλύτερο μήκος του προσθιοπίσθιου άξονα του βολβού (αξονική μυωπία), είτε και στα δύο.

Τελευταίες μελέτες, πάντως, αποδεικνύουν ότι οι περισσότερες μυωπίες είναι αξονικές.

Οι λόγοι εμφάνισης της μυωπίας ποικίλλουν, ενώ δεν υπάρχει κάποια θεωρία που να επικρατεί έναντι των άλλων. Η κληρονομικότητα, η κακή διατροφή, διάφορες συστηματικές και οφθαλμικές παθήσεις εμπλέκονται στην εμφάνιση και στην εξέλιξη της μυωπίας. Τα τελευταία χρόνια, μία θεωρία που κερδίζει συνέχεια έδαφος είναι αυτή που λέει ότι η υπερβολική κοντινή εργασία (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, smartphones κ.α.) και οι δραστηριότητες σε κλειστούς χώρους μπορεί να προκαλέσει εμφάνιση και ανάπτυξη της μυωπίας.

Η διόρθωση της μυωπίας μπορεί να γίνει μη παρεμβατικά με τη χρήση φακών επαφής και διορθωτικών γυαλιών, ενώ παρεμβατικά με διαθλαστική χειρουργική.