Υπερμετρωπία

Η υπερμετρωπία είναι μία διαθλαστική ανωμαλία κατά την οποία ακτίνες που προέρχονται από αντικείμενα που βρίσκονται σε μακρινή απόσταση συναντούν τον αμφιβληστροειδή (το φιλμ του ματιού) πριν να εστιάσουν.

Συνεπώς, αντικείμενα που βρίσκονται μακριά δεν μπορούν να εστιάσουν σωστά. Οι υπερμέτρωπες πολλές φορές χρησιμοποιούν τα αποθέματα που έχουν για να δουν κοντά προκειμένου να εστιάσουν μακρινά αντικείμενα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται φαινόμενα όπως κόπωση των ματιών, ερεθισμός, κοκκίνισμα, τα οποία με μία λέξη περιγράφονται ως ασθενωπία. 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι περισσότεροι άνθρωποι γεννιούνται υπερμέτρωπες, έχουν δηλαδή κάποια μικρή υπερμετρωπία η οποία με την πάροδο του χρόνου εξισορροπείται.

Όπως και η μυωπία, έτσι και η υπερμετρωπία διακρίνεται σε αξονική (μικρότερο μήκος βολβού), διαθλαστική (μικρότερη ισχύς του βολβού) ή και συνδυασμό των δύο. Εδώ η κληρονομικότητα παίζει σημαντικότερο ρόλο, ιδιαιτέρως σε μεγαλύτερους βαθμούς, ενώ μπορεί να συνοδεύει και άλλες παθήσεις.

Η διόρθωση μπορεί να γίνει μη παρεμβατικά με φακούς επαφής και γυαλιά οράσεως ή παρεμβατικά με διαθλαστική χειρουργική.