Αστιγματισμός

Πρόκειται για διαθλαστική ανωμαλία κατά την οποία το διαθλαστικό σύστημα του ματιού δεν παρουσιάζει την ίδια ισχύ σε όλη την επιφάνεια του. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ακτίνες που προέρχονται από κάποιο αντικείμενο να μην εστιάζουν σε σημείο αλλά σε δύο γραμμές, που αποτελούν τους κύριους μεσημβρινούς του αστιγματισμού.

Ανάλογα με το που βρίσκονται αυτές οι γραμμές σε σχέση με τον αμφιβληστροειδή διακρίνουμε και τους διάφορους τύπους αστιγματισμού. 

Συνήθως ο αστιγματισμός οφείλεται στο βασικότερο τμήμα του διαθλαστικού συστήματος του ματιού τον κερατοειδή. Γι αυτό ονομάζεται και κερατοειδικός. Μπορεί, όμως, να οφείλεται και στον φακό του ματιού, να και σε μικρότερο ποσοστό (φακικός αστιγματισμός) ή να είναι συνδυασμός των δύο.

Η διόρθωσή του μπορεί να γίνει με γυαλιά οράσεως, εξειδικευμένους φακούς επαφής (μη παρεμβατικές μέθοδοι) ή με διαθλαστική χειρουργική.